Historie

Naše vinařská firma je založena na tradici rodinného vinařství, která nás provází již od roku 1880.

Vinařství je založeno na tradici rodinného vinařství, která nás provází jíž od roku 1880, kdy náš prapraděda Antonín Benda byl uznávaným vinařem a dlouholetým starostou obce. V roce 1924 vítal jako předseda starostenského sboru a předseda Rolnické záložny pana prezidenta T.G. Masaryka v Hustopečích. Další pokolení udržovala tuto tradici pěstování vinohradu, meruněk a výroby vína až do dnešních dnů. 

Vinařství na sociálních sítích